צור קשר

יצירת גלילה רוחבית לאזור או אלמנט מסויים באתר

לאזור שאותו נרצה נגלל לרוחב נשים את הקוד הבא ב-CSS מותאם:

				
					selector{
    width: 300px;
    overflow-x: auto;
}

				
			

בקוד אנחנו מגבילים לאלמנט רוחב מסויים וקובעים אפשרות של גלילה.

אם נרצה שהשינוי יופיע רק במובייל (למשל בתפריט קטגוריות נגלל) נשים את הקוד כך:

				
					@media only screen and (max-width: 767px) {
selector{
    width: 300px;
    overflow-x: auto;
}
}