צור קשר

גלילה לאורך לתיבת טקסט

לפעמים נרצה שתיבת טקסט תופיע מצומצמת עם גלילה לאורך.

נשים את קוד CSS הבא:

				
					/**תיבת הטקסט**/
/**נקבע גובה שנרצה**/
selector {
  height: 150px;
  overflow-y: auto;
}

selector p {
  padding-left: 30px;
}


/**נעצב את בר הגלילה**/

/* width */
selector ::-webkit-scrollbar {
  width: 7px;
}

/* Track */
selector::-webkit-scrollbar-track {
  background: #cccccc;
	-webkit-box-shadow: inset 0 0 6px rgba(0,0,0,0.3);
}

/* Handle */
selector::-webkit-scrollbar-thumb {
  background-color: #fe637c;
  border-radius: 10px;
}

/* Handle on hover */
::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
  background: #ffb6a3;
}